Wat is een spaarverzekering?

"Met zekerheid een vermogen opbouwen"

Een spaarverzekering is een combinatie van sparen en verzekeren. Hierbij betaalt u nu premie om later, op een vooraf vastgestelde einddatum, een uitkering of uitkeringen te ontvangen.

Zo kunt u sparen voor een aanvulling op uw pensioen, maar ook voor een wereldreis of een vakantiehuis.

Bij een spaarverzekering wordt alleen een kapitaal uitgekeerd als de verzekerde op de einddatum van de verzekering nog in leven is.

Als de verzekerde eerder overlijdt dan de einddatum in de polis, ontvangt hij niets (dat is het risico), tenzij hij een verzekering met restitutie (teruggave) afsluit.

In dat laatste geval worden de betaalde premies (of de opgebouwde waarde van de polis) bij het overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering terugbetaald. Uiteraard is een verzekering met restitutie duurder, waardoor er minder kapitaal opgebouwd zal worden!

Zoals bij iedere levensverzekering, kun je ook bij een spaarverzekering kiezen tussen een uitkering ineens (kapitaalverzekering) of een uitkering in delen (renteverzekering).