Plan hier uw pensioen

“Welke pensioenvoorziening past het beste bij uw werknemers?”

Marcel van der Smitte en Partners helpt u kiezen van de meest geschikte collectieve pensioenregeling.

Graag gaan wij samen dieper met u in op de zaken en kijken welke pensioenproducten het beste aansluiten bij uw bedrijf en situatie, zodat u met gemak de juiste keuze maakt.

Waarom pensioen als arbeidsvoorwaarde?

Pensioen is bedoeld als inkomensvoorziening gedurende de periode dat uw werknemers niet meer hoeven te werken of kunnen werken, zoals bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd of als zij arbeidsongeschikt raken. Maar het is ook bedoeld om de nabestaanden van werknemers goed verzorgd achter te laten.

Pensioen geeft zekerheid en zorgt ervoor dat werknemers naast het basispensioen van de overheid, de AOW, een pensioen uit een door u ingestelde regeling ontvangen.

Een (collectieve) pensioenregeling is daarom een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Het hoort bij het totale arbeidsvoorwaardenpakket en speelt een rol bij de keuze voor de werkgever. Als u goed wilt zorgen voor uw personeel en in hun wilt investeren, neemt u dan tijd voor het kiezen van een passende pensioenregeling. U wilt uw werknemers immers graag behouden.

De drie pensioenpijlers

In Nederland is pensioen gebaseerd op drie pijlers:

  1. AOW-uitkering vanaf 65 jaar door de overheid.
  2. Pensioenvoorziening vanuit de werkgever (als aanvulling op de door de overheid verstrekte AOW).
  3. Individueel aanvullend pensioen (via lijfrente of levensloop). Hiervoor kunnen werknemers bij hun verzekeringsadviseur terecht.

Stelt u zichzelf een aantal vragen, zoals bijvoorbeeld:

Op basis van wat voor u belangrijk is, komt u bij een geschikte regeling met bijbehorend pensioenprodukt uit.

Hieronder treft u een overzicht aan van de mogelijke regelingen en de daarbij behorende kenmerken:

 Kenmerken
Salaris diensttijdregeling

- Vanuit 'verzorgingsgedachte' werkgever

- Zeer goede arbeidsvoorwaarde

Eindloonregeling

- Pensioen gebaseerd op laatstverdiende loon/salaris

- Hoog ambitieniveau

- Garantie van verzekerde pensioenuitkering

- Ontstaan van backservice-rechten en daaruit voortvloeiende kosten

Middelloonregeling

- Pensioen gebaseerd op gemiddeld verdiende salaris

- Garantie van verzekerde pensioenuitkering

- Geen sprake van backservice

- Indexatie mogelijk

 

Kenmerken
Beschikbare premieregeling (verzekerde rente, kapitaal in euro's of beleggen)

- Vanuit 'beloningsgedachte' werkgever

- Voorspelbare en calculeerbare kosten dankzij staffel 

- Zeer transparante regeling m.b.t. inzicht eigen bijdrage

- Geen kosten voor backservice 

Verzekerde rente - Zekerheid dankzij gegarandeerde pensioenuitkering ('rente') voor werknemer 

Kapitaal in euro's

- Gegarandeerde kapitaalopbouw met pensioenclausule
Beleggen - Keuzevrijheid voor werknemer t.a.v. particupaties in beleggingsfondsen

 Neem contact op voor een afspraak of stuur ons een e-mail