Stoppen met werken

De dag dat u stopt met werken is nog ver weg. In zekere zin is dat heel goed nieuws. U heeft immers nog volop kansen om te zorgen voor een perfect pensioen. Zodat u straks niet alleen over voldoende tijd, maar ook over voldoende geld beschikt om te gaan genieten. Marcel van der Smitte en Partners helpt u hierbij.

Uw pensioen in 1, 2, 3

"80% van de Nederlands heeft te maken met een pensioentekort. En u?"

De cijfers liegen er niet om: 80% van de Nederlanders heeft te maken met een pensioengat. Wat betekent dat? Eigenlijk is het heel eenvoudig: het Nederlandse pensioenstelsel kent drie lagen. Allereerst is er het wettelijk ouderdomspensioen, de AOW. Dit is het pensioen dat iedereen vanaf 65 jaar van de overheid krijgt. De tweede laag is het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt, ook wel het 'aanvullend pensioen' genoemd. Het idee is nu, dat de AOW en het werkgeverspensioen samen 70% van uw laatstverdiende salaris bedragen. Helaas is dat voor de meeste Nederlanders niet het geval, waardoor er een derde, aanvullende laag nodig is: alles wat u zelf regelt. Dat kan een lijfrenteverzekering zijn, spaargeld of uw eigen huis. Weet u niet precies of een pensioenaanvulling voor u van belang is? U bent niet de enige... Uit jaarlijks onderzoek van de website pensioenkijker.nl blijkt dat slechts 13% van alle Nederlanders precies weet hoe het er met zijn pensioen voor staat! Maak een einde aan de onzekerheid en neem vandaag nog contact met ons op.

Hoe ontstaat een pensioengat?

"Pas als u de gaten kent, kunt u ze vermijden."

Een pensioengat ontstaat sneller dan u denkt. Als u in uw leven slechts nmaal van werkgever wisselt, kunt u al te maken krijgen met een pensioengat. Ook een echtscheiding en zelfs een lease-auto kunnen een pensioentekort veroorzaken.

Met zoveel factoren is het wel heel lastig om zelf te bepalen wat w uitkering straks zal zijn. Gelukkig kunnen wij precies voor u berekenen hoe u er momenteel voorstaat. Dat is altijd een momentopname, uw leven blijft immers volop in beweging.

Daarom is het verstandig eens in de vijf jaar een pensioencheck te laten uitvoeren. Maar laten we beginnen bij het begin: maak een afspraak.

Hoe komt u van een pensioengat af?

"En berekening per jaar kan u veel voordeel opleveren."

De overheid komt u een eindje tegemoet wanneer u uw pensioengat wilt repareren. Een lijfrenteverzekering is hiervoor een uitstekend middel. Hierin stort u bijvoorbeeld elk jaar een bepaald bedrag, met het vermogen dat u zo opbouwt vult u straks uw pensioen aan. Wanneer u kunt aantonen dat u een tekort heeft in uw pensioenopbouw, kunt u profiteren van belastingaftrek op uw lijfrentepremie. Het bedrag dat u maximaal mag aftrekken wordt 'jaarruimte' genoemd en hangt onder andere af van uw inkomen.

Deze jaarruimte moet elk jaar opnieuw worden berekend. Met andere woorden: als u elk jaar belastingvriendelijk wilt inleggen in uw lijfrenteverzekering zult u ook elk jaar moeten aantonen dat u nog steeds een pensioentekort heeft. Dat is redelijk, alleen is de berekening van de jaarruimte vrij complex. Gelukkig is dat nou juist ons vak en kan een van de adviseurs van ons kantoor u hierbij helpen.

Wilt u maximaal profiteren van de mogelijkheden om uw pensioen voordelig aan te vullen? En e-mail volstaat, en kom nog deze week bij ons langs.

Rekening houden met alle scenario's

"Ook de voorzieningen voor uw nabestaanden kunnen een aanvulling gebruiken."

We willen even kort de zorg voor uw nabestaanden aanstippen. Wat gebeurt er met hun inkomen wanneer u komt te overlijden? In de Algemene Nabestaanden Wet is vastgelegd wat de overheid voor uw nabestaanden doet. Het zal u niet verbazen dat deze voorziening de laatste jaren sterk is versoberd. Bovendien is er een aantal voorwaarden die de hoogte en de duur van de uitkering beperken. Geen nood, uw werkgever houdt meestal ook rekening met uw nabestaanden.

Uw pensioenregeling bevat naast uw oudedagspensioen vrijwel zeker ook een nabestaandenpensioen. Toch is in veel gevallen een extra voorziening zeer wenselijk. Dat kan in de vorm van een lijfrenteverzekering, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Misschien spaart u momenteel voor iets leuks en kan dit bedrag in geval van overlijden als nabestaandenvoorziening dienen?

Samen met u bespreken we graag alle mogelijke scenario's om hier vervolgens de juiste oplossingen voor aan te reiken. Neem contact met ons op, dan praten we er eens over op een moment dat u het beste schikt.

Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal?

"Laat u goed informeren als uw lijfrente vrijkomt, het kan u vele duizenden euro's opleveren."

Wanneer u een lijfrenteverzekering afsluit, spreekt u een einddatum af: de dag waarop uw lijfrente vrijkomt. Op dat moment is aan u de keuze wat u met het vrijkomende lijfrentekapitaal gaat doen. Uit fiscaal oogpunt is een periodieke uitkering het gunstigste.

Daarvoor sluit u een 'direct ingaande lijfrente' af. Hoe u het geld wilt laten uitkeren bepaalt u zelf, dat kan per maand, per kwartaal of per jaar. Daarnaast heeft u de keuze uit een levenslange uitkering of uitkering gedurende een beperkte periode. Die laatste optie is bijvoorbeeld interessant wanneer u eerder stopt met werken; u kunt de lijfrente dan laten uitkeren om de periode tot uw 65ste te overbruggen.

Heeft u uw vrijkomende lijfrentekapitaal nog niet direct nodig? Dan kunt u er ook voor kiezen het vermogen nog een tijdje te laten doorgroeien. U verlengt de polis als het ware, onder voorwaarden die u zelf bepaalt. Neem altijd even contact met ons op. We bekijken dan samen hoe u het lijfrentekapitaal dat u in al die jaren heeft opgebouwd het slimste kunt benutten.