Hier kunt u uw jaar- en reserveringsruimte berekenen

Om de jaar- en reserveringsruimte te berekenen dient u eerst het volgende programma te downloaden.

Klik hier om het berekeningsprogramma te downloaden.

Wat heeft u nodig om de berekening te maken?

Als u uw jaarruimte wilt berekenen, heeft u het volgende nodig:

- de belastingaangifte van het voorafgaande jaar;
- als u nog geen aangifte heeft gedaan: uw inkomensgegevens over het voorafgaande jaar, die u ook nodig heeft om uw aangifte in te vullen;
- als u in loondienst was of in zelf vrijwillig pensioenpremies betaalde: de opgaaf van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van uw pensioenaangroei over het voorafgaande jaar.

Let op!
Het gaat hier om een specifieke opgaaf in verband met de lijfrentepremieaftrek, waarin u ziet hoeveel pensioen u in 2006 heeft opgebouwd. Dit is niet de jaaropgaaf van uw werkgever of de opgaaf van het pensioen dat u over de gehele periode van loondienst heeft opgebouwd. Het is wel mogelijk dat u de opgaaf van de pensioenaangroei het voorafgaande krijgt toegestuurd samen met de opgaaf van uw totale pensioen die u elk jaar ontvangt.

In veel gevallen krijgt u de speciale opgaaf van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar pas later in 2007. Als u deze opgaaf nog niet heeft, kunt u met behulp van dit programma meestal toch uw aftrekruimte berekenen. Daarbij geldt dan het volgende:

- Als u pensioen opbouwde op basis van de hoogte van uw loon, kunt u het best de laatste salarisstrook van 2005 - niet de jaaropgaaf - van uw werkgever bij de hand houden. Meestal staat daarop uw pensioengevend loon genoemd dat u nodig heeft bij het berekenen van uw jaarruimte. Bovendien moet u weten met welk percentage u in het voorafgaande jaar pensioen opbouwde; in veel gevallen is dat bijvoorbeeld 1,75%. Ook moet u weten over welk bedrag u in het voorafgaande jaar geen pensioen opbouwde - de zogenoemde franchise - omdat u in de toekomst recht heeft op AOW.
- Als u pensioen opbouwde op basis van ‘beschikbare premies’, moet u weten hoeveel pensioenpremie uw werkgever en uzelf - verplicht of vrijwillig - in totaal in het voorafgaande jaar hebben betaald. Ook als u een vrije beroepsbeoefenaar bent die deelneemt aan een verplicht gestelde beroepspensioenregeling, moet u het totaal van de pensioenpremies die u in het voorafgaande jaar betaalde, weten.

Als u ook uw reserveringsruimte wilt berekenen (extra premieaftrek over een of meer jaren in de afgelopen 7 jaar), heeft u, behalve de bovenstaande gegevens, informatie nodig over uw inkomen en uw eventuele pensioenopbouw in de zeven jaren voorafgaand aan het berekeningsjaar.