De zekerheid van een goed pensioen

Als u straks stopt met werken, wilt u er natuurlijk niet in inkomen op achteruitgaan. Toch is die kans groot. Vier van de vijf Nederlanders heeft een pensioengat. Dit wil zeggen dat de norm, 70% van het laatstverdiende loon, bij pensionering niet wordt behaald. Scheiden, wisselen van baan, parttime werken, een lease-auto rijden zijn enkele oorzaken van een zogenoemd pensioengat.

De pensioentest

"Heeft u een pensioen van 70%?"

In het algemeen wordt een pensioen van 70% van het laatstverdiende salaris beschouwd als een goed pensioen.         Vul onderstaande test in om te controleren of u een goede kans maakt deze 70% te halen. In de toelichting van de test staat kort uitgelegd wat uw antwoorden voor uw pensioen betekenen. Op die manier wordt het alvast wat duidelijker hoe het met uw pensioen zit.

Klik hier toon HTML-versie van het document om gratis de pensioentest te doen.

Goed pensioen

Een goed pensioen bestaat meestal uit drie delen: een AOW-uitkering, werkgeverspensioen en eventueel een privé-pensioen. Een AOW-uitkering krijgt u van de overheid en bouwt u op tussen uw 15e en 65ste. Indien u echter uitgeschreven bent uit Nederland tussen uw 15e en 65e, dan levert dit doorgaans een AOW-hiaat op van 2% per jaar. Het werkgeverspensioen verdient u via uw werkgever, als deze een pensioenvoorziening aanbiedt. En het privé-pensioen is alles wat u zelf heeft geregeld, bijvoorbeeld een spaar- of beleggingrekening of een lijfrenteverzekering.

De oplossing

Tekorten in een oudedagvoorziening zijn prima te ondervangen door privé-maatregelen, zoals een lijfrentepolis. Dit is een verzekering die uitkeert op een van tevoren afgesproken datum, bijvoorbeeld de dag dat u 65 wordt. Het uitbetalen kan in termijnen of eenmalig. Een lijfrenteverzekering is extra aantrekkelijk omdat u de premie ervan - onder voorwaarden - fiscaal aftrekbaar is. U kunt als privé-pensioen natuurlijk ook een beleggingsrekening openen.

Wilt u de zekerheid van een goed pensioen? Neem dan contact op met ons.