Verzekerd tegen ziektekosten

Ziektekosten, de basisverzekering. Iedereen heeft ermee te maken, maar niet iedereen maakt evenveel gebruik van medische zorg. Daarom heeft u bijvoorbeeld een andere aanvullende verzekering nodig dan uw buurman of collega. En die bij u past, met vergoedingen die voor van belang zijn. De ideale verzekering is dus n die volledig is afgestemd op uw persoonlijke behoeften.

Als u op onderstaande link klik, kunt u een premieberekening maken van de ziektekostenverzekering bij een aantal verzekeraars en deze online aanvragen

Nationale Nederlanden Zorgverzekering

VGZ via Aevitae

Meerdere verzekeraars

Uw ideale zorgverzekering

Marcel van der Smitte en Partners zoekt graag voor u de verzekering die aan al uw wensen beantwoordt, n die zich onderscheidt door kwaliteit te combineren met een aantrekkelijke premie. Die zowel een uitgebreide dekking als een snelle, probleemloze service biedt. Omdat wij met meerdere verzekeraars zaken doen, vinden wij probleemloos uw ideale verzekering.

Levensverzekeringen

Risico's rondom uw leven

Rondom leven en dood zijn er allerlei financile risico's. Als u, uw partner, of een van uw kinderen overlijdt veroorzaakt dat veel verdriet. Daarnaast zijn er ook een aantal financile gevolgen. De degene die achterblijft moet voor de kinderen zorgen en voor het inkomen. Daarom is het van groot belang om een goede pensioenregeling te hebben, of de juiste levensverzekeringen. Die levensverzekeringen worden in twee groepen:

1. De kapitaalverzekeringen bij leven (als u een goed verzorgde oudedag wilt genieten)

2. De kapitaalverzekeringen bij overlijden (beschermt uw nabestaanden als u komt te overlijden)

Kapitaalverzekeringen bij leven

Bij kapitaalverzekeringen bij leven wordt er uitgekeerd als de vezekerde nog in leven is. Met het betalen van de premie spaart u eigelijk een bedrag bij elkaar. Dit kan op de ‘traditionele manier’ in euro’s of op basis van beleggingen. Het eindbedrag komt op de afgesproken datum tot uitkering of wordt in termijnen uitgekeert. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld bij een pensioen.

Kapitaalverzekeringen bij overlijden

Wanneer u uitgaat van een tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden wordt alleen een bedrag uitgekeerd wanneer iemand overlijdt binnen de looptijd van de verzekering. Hier wordt nog onderscheid gemaakt tussen een gelijkblijvende verzekering en een dalende verzekering. Het uit te keren bedrag blijft gelijk of daalt gedurende de looptijd. De premiebetaling bij een dalende verzekering wordt een paar jaar voor het einde van de verzekering beindigd. Indien het eindbedrag in termijnen wordt uitgekeerd, wordt dit ook wel het nabestaandenpensioen genoemd.

Gemengde verzekering

Een gemengde verzekering combineert beide dekkingen; bij overlijden voor de einddatum wordt een bedrag uitgekeerd, en bij in leven zijn op de einddatum eveneens. Omdat zowel het overlijden als het in leven zijn voor/op de einddatum onzekere gebeurtenissen zijn, kan toch worden gesproken van een verzekering.

De gemengde verzekering is vaak de constructie die gebruikt wordt bij een pensioen met nabestaandenpensioen voor de einddatum.

Gemengde verzekeringen worden ook vaak gebruikt als onderpand voor een met hypothecaire lening. Gedurende de looptijd van de lening wordt niet afgelost, zodat de rente betaling elke maand even hoog is, en in zijn geheel aftrekbaar van de belasting in box 1. De premies voor de gemengde verzekering zijn, omdat uitgegaan wordt van een hoog rendement door beleggen, veel lager dan wanneer alleen gespaard wordt. Het maximale rekenrendement bij beleggen bedraagt 8%, in de praktijk wordt hier vaak mee gerekend, ook wanneer belegd wordt in fondsen die dit rendement waarschijnlijk niet zullen halen. Het rendement bij sparen is gelijk aan de hypotheekrente, die op dit moment lager is dan 8%.

Er bestaat echter ook een risico dat het doelkapitaal van 8% nooit gehaald wordt, omdat beleggingen ook in waarde kunnen dalen. De geldnemer blijft dan met een restschuld zitten.


Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PvA)

Bij veel levensverzekeringen is het mogelijk om een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. Tegen een klein bedrag bent u er dan zeker van dat wanneer u arbeidsongeschikt raakt en uw inkomen daalt, de verzekering zonder premiebetaling toch blijft bestaan. Een geruststellende gedachte.

Gezondheidswaarborgen

Bij levensverzekeringen is het meestal nodig om een gezondheidsverklaring toon HTML-versie van het document in te vullen. In een enkel geval, vaak bij hogere bedragen, is een medische keuring door huisarts of internist vereist. In een enkel geval wordt ook een bloedonderzoek gevraagd. De kosten voor deze keuringen komen voor rekening van de verzekeringsmaatschappij.