Lidmaatschappen


Wij zijn lid van de belangenorganisatie Adfiz. Dit is per 14 januari 2010 de nieuwe naam voor de fusievereniging van NBVA en NVA. van Zo zijn wij goed op de hoogte van branche- en vakontwikkelingen. Om lid te kunnen worden van de Adfiz moet een verzekeringsadviseur aan verschillende eisen voldoen op het gebied van vakbekwaamheid, professionaliteit, integriteit, onafhankelijkheid en reputatie. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van Adfiz-leden. U weet dus zeker dat u met een deskundig en betrouwbaar kantoor te maken heeft.

Om te voldoen aan alles eisen welke vanaf 2006 aan het intermediair zijn gesteld ten aanzien van het verrichten van financiŽle diensten als bedoeld in artikel 10 van de Wet financiŽle dienstverlening (Wfd) heeft ons kantoor een vergunning bij de Autoriteit FinanciŽle Markten. Per 1 januari 2007 is de Wfd opgegaan in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ons vergunningsnummer is : 12002389.

Op 1 januari 2006 is de Wet financiŽle dienstverlening (Wfd) in werking getreden. Deze wet - op 1 januari 2007 opgegaan in de Wet op het financieel toezicht (Wft) - schrijft onder meer voor dat alle financiŽle dienstverleners aangesloten moeten zijn bij Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening(KiFiD), welke zich gaat bezighouden met de behandeling van klachten en beslechting van geschillen in de financiŽle dienstverlening. Ons aansluitnummer is : 300.000286.

Vanaf 1 januari 2006 zijn ondernemingen verplicht ook het inschrijnummer van de Kamer van Koophandel op hun website te vermelden, vandaar dat deze ook op onze website niet zal ontbreken. Ons inschrijfnummer is: 31030249.