Alle hypotheekvormen op een rijtje

Er zijn veel hypotheekvormen, welke in drie hoofdgroepen onder te verdelen zijn:

1. Hypotheken waarbij in elke termijn betaling een stuk aflossing zit. Deze groep bestaat uit:

2. Hypotheken waarbij in principe pas op de einddatum wordt afgelost. Deze groep bestaat uit hypotheken waarbij de eindaflossing niet is geregeld, zoals:

3. Hypotheken waarbij de eindaflossing is geregeld middels een koppeling met een verzekering. Dat zijn:

Voor een grafische weergave klik hier toon HTML-versie van het document.

 

 

 

Annu´teitenhypotheek

 terug naar boven
Bij een annu´teitenhypotheek betaalt u gedurende de gehele looptijd per betaaltermijn een vast bedrag, de annu´teit. Dit bedrag bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. In het begin bestaat de annu´teit voornamelijk uit rente en aan het eind van de looptijd vooral uit aflossing. Omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is, zijn de netto lasten in het begin veel lager dan aan het einde van de looptijd.

Voordelen

Nadelen

Ten opzichte van de hypotheken met vermogensopbouw:
fiscaal minder gunstig.

Lineaire hypotheek

 terug naar boven
Bij een lineaire hypotheek lost u eenvoudig in gelijke delen af. Gaan we uit van de gebruikelijke looptijd van 30 jaar, ofwel 360 maanden, dan lost u per maand dus 1/360e deel van uw hypotheekschuld af. Rente betaalt u alleen over het nog niet afgeloste deel van uw hypotheek. Dit betekent relatief hoge aanvangslasten, want behalve het vaste bedrag aan aflossing betaalt u in het begin rente over de dan nog volle schuld. Met het verstrijken van de jaren blijft de aflossing hetzelfde, maar de verschuldigde rente wordt steeds minder. Deze hypotheekvorm kent dus dalende lasten. Door de opkomst van andere, voordeligere hypotheekvormen wordt de lineaire hypotheek overigens niet vaak meer afgesloten.

Voordelen

Nadelen

ten opzichte van andere vormen fiscaal minder voordelig.

Aflossingsvrije hypotheek

 terug naar boven
Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen hypotheekrente. Natuurlijk heeft u dan maandelijks de laagste hypotheeklasten. Uw schuld neemt echter niet af. Aan het einde van de looptijd moet u ˇf uw hypotheek verlengen ˇf de restantschuld uit eigen middelen, bijvoorbeeld uit de verkoop van uw huis, voldoen. De maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt rond 75% van de executiewaarde (dus zo'n 60% van de vrijeverkoopwaarde).

Voordelen

Nadelen


 Traditionele levenhypotheek

 terug naar boven

Het principe van de hypotheek op basis van een levensverzekering is dat u niets aflost. Aan deze hypotheekvorm is namelijk een zogenoemde gemengde verzekering gekoppeld, die uitkeert als u in leven bent op de einddatum van de hypotheek of als u overlijdt vˇˇr die datum.
Gedurende de hele looptijd betaalt u rente over de volle hypotheek. De premie voor de verzekering bestaat uit een spaarpremie en een risicopremie. Met de eerste bouwt u een spaarkapitaal op waarmee u aan het einde van de looptijd de hypotheek aflost. Ervan uitgaande dat u het volledige overlijdensrisico heeft gedekt, zorgt de risicopremie ervoor dat uw nabestaanden, mocht u onverhoopt eerder komen te overlijden, niet met een schuld blijven zitten.
Als u aan een levenhypotheek begint, moet u er vrij zeker van zijn dat u in een koopwoning wilt blijven wonen en dat de gekozen verzekeraar de juiste is. Overstappen naar een andere verzekeraar en een andere hypotheekvorm is namelijk vrijwel altijd ongunstig.

Voordelen
Omdat u in principe gedurende de looptijd van de lening niet aflost, blijft, bij gelijkbijvende rente, uw fiscale aftrekpost ongewijzigd hoog. Dit heeft natuurlijk een positief effect op uw netto hypotheeklasten. Bovendien heeft u een fiscaal voordeel: omdat u niet aflost, kunt u over de hele looptijd van de hypotheek uw hypotheekrente volledig aftrekken, terwijl de rente die u ontvangt over de spaarpremie belastingvrij is. Dit laatste echter wel onder strikte voorwaarden.

Voordelen

Nadelen
Tegenover deze lage hypotheeklasten staat als nadeel dat de fiscale voorwaarden de levenhypotheek tot een keurslijf maken. Verder is de hoogte van de uitkering via de gekoppelde gemengde verzekering niet zeker. Vaak is namelijk een deel van de uitkering niet gegarandeerd, maar afhankelijk van een zogenoemde winstuitkering, waarvan de hoogte niet van tevoren vaststaat. Een ander nadeel betreft de afkoopwaarde ofwel uitkering bij voortijdige beŰindiging. Het is niet mogelijk om die afkoopwaarde zelf te berekenen. Bovendien valt die bijna altijd tegen.

Nadelen

Ten opzichte van de spaarhypotheek:
minder voordelig; een lager garantiekapitaal en hoger kosten dus een lager netto rendement.

Spaarhypotheek

 terug naar boven

De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. Deze variant dankt zijn populariteit vooral aan het feit dat de onzekerheid rond de hoogte van de uitkering is weggenomen: het verzekerd bedrag is bij de spaarhypotheek altijd gelijk aan de hypotheekschuld. Het gehele bedrag wordt gegarandeerd.
Een ander voordeel is dat u bij tussentijdse beŰindiging het volledige kapitaal krijgt uitgekeerd dat met het spaardeel is opgebouwd. Wel heeft u dan te maken met verkapte afkoopkosten.
Een derde voordeel is dat een verhoging van de hypotheekrente deels wordt gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Deze constructie leidt ertoe dat de lasten gedurende de looptijd van de hypotheek een stuk stabieler zijn dan bij andere hypotheekvormen.

Het fiscale voordeel van de traditionele levenhypotheek geldt natuurlijk ook voor de spaarhypotheek. Door de koppeling van hypotheek- en spaarrente is een spaarhypotheek vooral gunstig bij een hoge hypotheekrente. Wie eenmaal voor een spaarhypotheek bij een bepaalde maatschappij heeft gekozen, zit hieraan voor de rest van de looptijd vast. Overstappen naar een andere geldgever is wel mogelijk, maar uit financieel oogpunt niet verstandig. Wel zijn lagere lasten mogelijk als u overstapt op een beleggingshypotheek of aflossingsvrije hypotheek.

Voordelen

Ten opzichte van de levenhypotheek:

Ten opzichte van de leven- en beleggingshypotheken:

Nadelen
Voor een alleenstaande is een spaarhypotheek niet altijd voordelig. De kosten die de verzekeraar bij een spaarhypotheek maakt, zijn verwerkt in de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Maar een alleenstaande kan heel goed zonder zo'n verzekering. De kosten ervan wegen zwaarder door als hij bij het afsluiten al wat ouder is.
Verder is een spaarhypotheek niet zo flexibel. Net als iedere levenhypotheek moet u zich aan de voorwaarden van de fiscus houden, wilt u van het fiscale voordeel profiteren. Oversluiten naar een lagere dagrente of andere hypotheekvorm is daardoor zeer onvoordelig.

Nadelen

Ten opzichte van de beleggingsverzekering- hypotheek:

Ten opzichte van de beleggingsrekening- hypotheek:

minder flexibiliteit: u dient rekening te houden met de fiscale spelregels om belastingvrij vermogen op te kunnen bouwen.

Beleggingshypotheek

 terug naar boven

De beleggingshypotheek lijkt op een spaarhypotheek. De spaarpremie wordt nu echter belegd in een of meer door de levensverzekeraar gevoerde beleggingsfondsen. Met de opbrengst van deze beleggingen moet u op de einddatum de hypotheek aflossen.
De levenhypotheken met beleggingskeuze zijn sterk in opkomst. Let op: de beleggingshypotheek is eigenlijk een hypotheek voor mensen die geen hypotheek nodig hebben. U financiert namelijk de aankoop van uw huis met een aflossingsvrije hypotheek, die u op de einddatum aflost met de beleggingsopbrengst uit een levensverzekering. Er is geen sprake van een gegarandeerde einduitkering, zodat deze hypotheekvorm niet zonder risico is.
U moet kapitaalkrachtig genoeg zijn om tegenvallende financiŰle resultaten op te kunnen vangen. Daar staat tegenover dat het rendement van de beleggingshypotheek hoger kan zijn dan dat van andere hypotheken. Ook kan deze hypotheekvorm zeer flexibel zijn voor extra premiestortingen, verhogen of verlagen van de overlijdensrisicoverzekering, opname van kapitaal uit de beleggingsverzekering, overstappen naar andere beleggingsvormen enzovoort.

Hypotheeklasten
De hypotheeklasten van een beleggingshypotheek zijn sterk afhankelijk van de keuzes die u maakt. Zoals de keuze voor de beleggingsfondsen. Beleggen in aandelen levert naar verwachting een hoger rendement op dan beleggen in deposito's.
De hoogte van de lasten is ook afhankelijk van de overlijdensrisicoverzekering. Bij enkele verzekeraars heeft u een keur aan mogelijkheden: van 0% dekking tot volledige dekking. In alle gevallen geldt: hoe lager de lasten, des te hoger de risico's.
Kortom: een beleggingshypotheek scoort relatief beter bij een lage rente. Deze hypotheekvorm is alleen geschikt voor de consument die financiŰle tegenwind kan verdragen. Ook moet hij er geen problemen mee hebben als de hypotheek enkele jaren langer doorloopt dan gepland. Kies beslist geen beleggingshypotheek als u een tophypotheek nodig heeft.
Voldoet u aan al deze eisen, dan behoort een beleggingshypotheek tot de serieuze alternatieven. Houd er tot slot rekening mee dat de afkoopwaarde van beleggingshypotheeken de eerste jaren nogal eens wil tegenvallen.

Nadelen

Ten opzichte van de spaarhypotheek:

vanwege de kosten is er een groot verschil tussen het bruto en het netto rendement; in de praktijk maakt men vaak een verkeerde vergelijking met de spaarhypotheek;

Hybride hypotheek

 terug naar boven

De hybride of spaar-/beleggingshypotheek probeert de voordelen van de spaar- en beleggingshypotheek met elkaar te verenigen.
Als de vooruitzichten op de beurs goed zijn, gebruikt u de hypotheek als een beleggingshypotheek, maar zodra het beursklimaat omslaat, switcht u het kapitaal naar de spaarhypotheek. Deze hypotheek bestaat in feite uit drie delen: de hypothecaire lening, een beleggingsverzekering en een spaarhypotheekrekening.
De hybride hypotheek is een stuk flexibeler dan de gewone spaarhypotheek. U kunt in principe de premie tijdelijk of langdurig verhogen of verlagen, de looptijd inkorten of verlengen, het overlijdensrisico al dan niet verzekeren of aanpassen. Switchen van spaar- naar beleggingsdeel en omgekeerd gaat in de praktijk niet altijd even soepel. Zolang u voor de spaarvariant kiest, is een hybride hypotheek niet riskanter dan een standaard spaarhypotheek. Ze biedt wel veel meer flexibiliteit. Heeft u geen behoefte aan een hoge overlijdensrisicodekking, dan kan de hybride hypotheek zelfs aantrekkelijk zijn, zeker als u op het moment van afsluiten niet meer zo jong bent.
Wilt u de hybride hypotheek ook gebruiken om te beleggen, dan moet u de vluchtwegen in de gaten houden. U moet zelf de ontwikkelingen van de beurskoersen en de kapitaalmarktrente bijhouden, zodat u bijtijds uw kapitaal kunt veiligstellen op de spaarhypotheekrekening.

Voordelen

Ten opzichte van de hypotheekvormen met tussentijdse aflossingen:

Ten opzichte van de spaarhypotheek:

Ten opzichte van de beleggingshypotheken:

Nadelen

Ten opzichte van de spaarhypotheek:

meer kosten over de vermogensopbouw: de kosten van het beleggingsgedeelte;