Kies de leenvorm die bij u past

Als u geld wilt lenen zijn er verschillende mogelijkheden. Veelgevraagde kredietvormen zijn een Doorlopend Krediet en een WOZ-Krediet. Marcel van der Smitte en Partners kan u perfect helpen bij het zoeken naar de leenvorm die het beste bij uw persoonlijke situatie past. Handig om alvast te weten is dat u bij een Doorlopend Krediet een time out (uitgestelde betaling) kunt aanvragen en gratis een pinpas ontvangt. Daar kunt u direct geld mee opnemen. Bij alle kredietvormen is het bovendien mogelijk uw maandtermijn te verzekeren, een geruststellende gedachte.

Speciaal voor onze cliŽnten van 60 tot en met 65 jaar hebben wij een speciaal PlusKrediet!

  

Doorlopend Krediet

terug naar boven

Altijd geld achter de hand

Het Doorlopend Krediet is een kredietvorm waarbij u tot de afgesproken limiet onbeperkt mag opnemen. De minimum kredietlimiet bedraagt € 2.500,-. U mag altijd boetevrij extra aflossen. Het geld dat u heeft afgelost kunt u weer opnemen (tot aan uw limiet), zodat u altijd geld achter de hand heeft. De rente die u betaalt hangt af van de hoogte van uw kredietlimiet en van de rentestand op dat moment. Zodra die rentestand verandert, verandert uw rente mee. Daardoor kan het zijn dat het iets langer duurt, of iets korter, voordat uw krediet is afgelost. De rente wordt berekend over het opgenomen bedrag volgens de algemeen geldende dagelijkse methode. Omdat het voor u prettig is om op de hoogte te blijven van de stand van zaken, ontvangt u elke maand een overzicht. Hierop vindt u alle mutaties van die maand, betalingen, opnames, de berekende rente, de effectieve rente op jaarbasis, het bedrag dat u nog kunt opnemen en het bedrag dat u, exclusief nog te berekenen rente, nog schuldig bent. Ook vindt u op dit overzicht de theoretische looptijd, oftewel het aantal maanden dat u bij de dan geldende rentestand nog moet aflossen (als u niets meer opneemt of niets extra aflost). Het contractnummer van uw lening is overigens ook een bankrekeningnummer waarop u (extra) betalingen kunt overmaken.

Rekenvoorbeelden Doorlopend Krediet

Voor de berekening van de maandelijkse termijnbedragen wordt in deze voorbeelden standaard uitgegaan van 2% van de kredietlimiet.

 

kredietlimiet in euro's

maandlast
effectieve rente op jaarbasis theoretische looptijd

Totale prijs van het krediet

Voorbeeld1

 

5.000 euro

100

9,8 %

64 mnd 6.400 euro

Voorbeeld2

25.000 euro 500

7,7%

61 mnd

30.500 euro

U kunt als volgt berekenen hoeveel de totale kosten bedragen van het krediet bij afwikkeling overeenkomstig de betalingsregeling. In voorbeeld 1 bedraagt de kredietlimiet 5.000 euro, de maandlast 100 euro en de theoretische looptijd 64 maanden. De totale kosten van het krediet bedragen in dit voorbeeld 64 x 100 euro = 6.400 euro. De hierin begrepen kredietvergoeding bedraagt dan 6.400 euro - 5.000 euro = 1.400 euro.

Theoretische looptijd bij Doorlopend Krediet

Bij het berekenen van de theoretische looptijd wordt er van uitgegaan dat:
a. de kredietlimiet geheel wordt opgenomen
b. geen verdere opnamen meer worden verricht
c. de kredietlimiet ongewijzigd blijft
d. de termijnbedragen noch vervroegd noch vertraagd worden voldaan
e. de rente ongewijzigd blijft

Time Out voor financiŽle adempauze

Ieder jaar ontvangen cliŽnten met een Doorlopend Krediet (zonder betalingsachterstand) twee Time Out Kaarten van de bank. Met de Time Out Kaart kunt u de termijnbetaling van uw Doorlopend Krediet een maand opschuiven. Handig in dure tijden, zoals rondom de feestdagen of in de vakantieperiode!

Meer informatie over de Time Out Kaart

Pinpas voor gemakkelijk geld opnemen

Bij uw Doorlopend Krediet ontvangt u gratis een handige pinpas. Daarmee kunt u geld opnemen bij alle geldautomaten van ABN-AMRO. Ook hierbij geldt natuurlijk dat uw bestedingsruimte voldoende moet zijn. Het minimale bedrag dat u uit de geldautomaat kunt opnemen is € 100,- per keer. Maximaal kunt u € 1.500,- per dag opnemen. De kosten bedragen € 1,13 per transactie. Voor € 4,08 per jaar kunt u de pinpas verzekeren tegen het risico van verlies en diefstal. De geldopnames, de kosten daarvan en de eventuele verzekeringspremie komen ten laste van uw krediet. Ook bij een Doorlopend Hypotheek Krediet ontvangt u een pinpas.
Meer informatie over de pinpas

Overschrijvingen van Doorlopend Krediet

Overschrijven doet u met de speciale antwoordcoupon die u vindt op het maandoverzicht van uw Doorlopend Krediet. Als u deze coupon invult en opstuurt naar de bank, wordt het door u gevraagde bedrag (met een minimum van € 100,-) zo spoedig mogelijk naar uw rekening overgemaakt (vanzelfsprekend mits uw bestedingsruimte voldoende is).

Afbouw kredietlimiet

Bent u zestig jaar geworden, dan begint de afbouw van uw kredietlimiet. Bereikt u de leeftijd van 68 jaar, dan zal de limiet op nul staan. Vanaf dat moment kan er niet meer over het krediet worden beschikt.

Maandtermijn vanaf zestig jaar

Bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar wordt de kredietlimiet maandelijks afgebouwd. Tevens wordt, indien nodig, het aflossingsdeel van de betalingstermijn verhoogd met een zodanig bedrag dat het krediet bij het bereiken van de 68-jarige leeftijd geheel is afgelost.      terug naar boven 

WOZ-krediet          

terug naar boven
Heeft u ook bericht gehad over de nieuwe WOZ-waarde van uw woning? Met alle financiŽle gevolgen van dien? Geen nood, want een hogere WOZ-waarde betekent in de meeste gevallen ook dat uw huis meer waard is geworden. Deze overwaarde kunt u nu verzilveren door gebruik te maken van het WOZ-krediet en te profiteren van een zeer scherpe rente! U hoeft daarvoor niet naar de notaris en ook taxatiekosten blijven u bespaard. Dat is het mooie van het WOZ-krediet.

De voordelen van het WOZ-krediet

Meer informatie

Het PlusKrediet is een Doorlopend Krediet voor ‘oudere’ klanten in de leeftijd van 60 tot en met 65 jaar. Een markt die op dit moment ‘Booming’ is. Het krediet biedt alle voordelen van een InterBank Doorlopend Krediet en heeft dezelfde voorwaarden. Het krediet wodt rafgebouwd als de klant 66 jaar is geworden en de limiet zal daardoor op nul staan als de klant 74 jaar oud is. Verder is er een dekking bij overlijden t/m 73 jaar mogelijk.  

PlusKrediet

Belangrijkste pluspunten PlusKrediet

Meer informatie

Klik hier toon HTML-versie van het document voor meer informatie over het PlusKrediet.

Klik hier toon HTML-versie van het document voor de algemene voorwaarden van het PlusKrediet (deze gelden ook voor het doorlopend krediet).

terug naar boven

Aflopend krediet

terug naar boven
Het aflopend krediet is een krediet waarbij u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt over een vooraf afgesproken looptijd. Het aflopend krediet kent een aantal vormen met specifieke kenmerken.

Persoonlijke Lening: vaste looptijd

Een Persoonlijke Lening is een kredietvorm waarbij u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt over een vooraf afgesproken looptijd. Normaal gesproken leent u een bedrag van minimaal € 2.500,- en betaalt u in 6 tot 72 maanden terug. Langere looptijden, voor bijvoorbeeld een verbouwing, een stacaravan of boot, zijn in overleg mogelijk. Onder bepaalde omstandigheden kan bij het verstrekken van een Persoonlijke Lening verlangd worden dat u zekerheid verschaft. Onder de aanvullende informatie toon HTML-versie van het document leest u meer hierover. Een Persoonlijke Lening dient in principe voor het 68ste levensjaar beŽindigd te zijn. U kunt echter ook een Seniorenlening afsluiten. Het contract dient dan voor uw 72ste verjaardag te zijn beŽindigd.

Huurkoop: als u wilt lenen voor een bepaald object

Huurkoop is een objectgebonden vorm van lenen. Dit betekent dat de hoogte van het krediet wordt bepaald door de aanschafprijs van het object. Huurkoop is een kredietvorm waarbij u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt over een vooraf afgesproken looptijd. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. In het ene geval lost u het geleende bedrag volledig af tot het eind van de overeenkomst. In het andere geval kunt u aflossen tot een van tevoren afgesproken bedrag. Dit bedrag is de slottermijn, een extra termijn die u gelijktijdig met de laatste termijnbetaling voldoet. De hoogte van de slottermijn is afhankelijk van de verwachte opbrengst bij inruil van het gefinancierde object, een auto bijvoorbeeld. Het is dan belangrijk dat de looptijd van uw lening wordt afgestemd op de gebruiksduur van die auto. Als u vervolgens uw auto inruilt voor een nieuwe, dan kunt u via uw adviseur of dealer weer een krediet bij ons afsluiten. Deze manier van financieren kan prima worden afgestemd op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Normaal gesproken leent u een bedrag van minimaal € 2.500,- en betaalt u in 6 tot 72 maanden terug. Langere looptijden zijn in overleg mogelijk.
Gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst bent u economisch eigenaar en heeft u het genot van het aangeschafte object (naast een auto kan het ook gaan om een boot, motor of caravan). Als u het gehele krediet heeft afgelost wordt u ook juridisch eigenaar. Onder de aanvullende informatie toon HTML-versie van het document leest u meer hierover. Vanwege het onderpand geldt bij Huurkoop in principe geen eindleeftijd waarop uw contract beŽindigd dient te zijn.

Particuliere Lease: als u wilt leasen zonder fiscale bijtelling

Particuliere Lease is een kredietvorm op basis van Huurkoop, waarbij u een vast bedrag leent. Dat kan het totale aankoopbedrag zijn, of een gedeelte daarvan als u bijvoorbeeld wilt inruilen. U betaalt het geleende bedrag in gelijke maandelijkse termijnen terug, vermeerderd met de rente, net als bij andere kredieten. U betaalt een vast termijnbedrag over een vooraf afgesproken looptijd. De rente blijft onveranderd tijdens de looptijd van het krediet en u heeft geen fiscale bijtelling zoals bij een zakelijke operationele lease. Als u dat wilt, kunnen ook service-elementen voor het eerste jaar worden meegefinancierd. Service-elementen zijn bij een auto bijvoorbeeld de verzekeringspremie en de houderschapsbelasting.
Gedurende de looptijd van uw Particuliere Lease heeft u het genot van het aangeschafte object en bent u economisch eigenaar. Na betaling van uw laatste termijn wordt u tevens juridisch eigenaar. Onder aanvullende informatie toon HTML-versie van het document leest u meer hierover.
U leent een bedrag van minimaal € 2.500,- en betaalt in 6 tot 72 maanden terug. Vanwege het onderpand geldt bij Particuliere Lease in principe geen eindleeftijd waarop uw contract beŽindigd dient te zijn.

Seniorenlening: Persoonlijke Lening voor ouderen

terug naar boven 

De Seniorenlening is speciaal ontwikkeld voor oudere cliŽnten die verantwoord een lening willen afsluiten en niet willen dat in geval van overlijden het restantsaldo van de lening moet worden betaald door de nabestaanden. De kredietvorm is een Persoonlijke Lening. Voor de verstrekking van de Seniorenlening gelden naast de standaard voorwaarden de volgende aanvullende voorwaarden:
a. Maximaal kredietbedrag €12.500,-
b. Leeftijd bij afsluiten van de overeenkomst maximaal 68 jaar
c. Looptijd maximaal 60 maanden
d. Eindleeftijd 72 jaar (vůůr het bereiken van deze leeftijd moet het contract zijn beŽindigd)

Rekenvoorbeelden aflopend krediet

 

kredietsom

maandlast

effectieve rente

op jaarbasis

looptijd

totale prijs van het krediet

Voorbeeld1

5.000 euro

104,82 euro

9,8%

60 mnd

6.289,20euro

Voorbeeld2

25.000 euro

500,67 euro

7,7%

60 mnd

30.040,20 euro

* Bij een aflopend krediet kunt u als volgt berekenen hoeveel de totale kosten bedragen bij afwikkeling overeenkomstig de betalingsregeling. In voorbeeld 1 bedraagt de kredietsom 5.000 euro, de maandlast 104,82 euro en de looptijd 60 maanden. De totale kosten van het krediet bedragen in dit voorbeeld 60 x 104,82 euro = 6.289,20 euro. De hierin begrepen kredietvergoeding bedraagt dan 6.289,20 euro - 5.000 euro = 1.289,20 euro.

terug naar boven 

Doorlopend Hypotheek Krediet

terug naar boven

 

Voordelig lenen dankzij de overwaarde van uw huis

Het Doorlopend Hypotheek Krediet is een Doorlopend Krediet met uw eigen huis als onderpand. De overwaarde van uw huis is de basis voor financiŽle uitbreiding.

Voor wie interessant

Het Doorlopend Hypotheek Krediet is interessant voor u als u in het bezit bent van een eigen woning met overwaarde. Daarnaast wordt gekeken naar het saldo van een eventueel reeds lopende hypotheek. Het krediet kan worden afgesloten als een eerste of als een tweede hypotheek. Met het Doorlopend Hypotheek Krediet kunt u het vermogen dat in uw huis zit weer beschikbaar maken, zodat u altijd een financiŽle reserve achter de hand heeft.

Bepaling overwaarde en kredietlimiet

Voor de bepaling van uw kredietlimiet wordt uitgegaan van maximaal 150% van de executiewaarde van uw woning, onder aftrek van de lopende hypotheekinschrijvingen. Als u kiest voor een aflossingsvrij Doorlopend Hypotheek Krediet, dan wordt uitgegaan van maximaal 75% van de executiewaarde. De executiewaarde is de waarde van uw woonhuis bij gedwongen verkoop. De minimum kredietlimiet bedraagt € 10.000,-. De maximum kredietlimiet wordt in overleg met u bepaald en is afhankelijk van de overwaarde van uw woning, uw inkomen en lasten.

Afsluitprovisie

Bij het Doorlopend Hypotheek Krediet wordt een eenmalige afsluitprovisie van 1% in rekening gebracht. De afsluitprovisie wordt berekend over de met u overeengekomen limiet en wordt na de ondertekening van de overeenkomst met u verrekend. Als uw woning door een beŽdigd makelaar moet worden getaxeerd, dan zijn deze kosten voor uw rekening, evenals de notariskosten voor het vestigen van de hypotheek.

Twee varianten

Het Doorlopend Hypotheek Krediet kent twee varianten met betrekking tot aflossing:
a) Vast termijnbedrag
Hierbij lost u af door middel van een vast termijnbedrag, maandelijks achteraf, van minimaal 0,8 % en maximaal 8% van de kredietlimiet. Met dien verstande dat de kredietlimiet nadat u 60 jaar bent geworden geleidelijk in 10 jaar tijd wordt teruggebracht naar maximaal 75% van de op dat moment geldende executiewaarde van uw woonhuis. Daarna vindt geen verdere afbouw van de limiet plaats.
b) Aflossingsvrij
Hierbij hoeft u gedurende de looptijd van het krediet niet af te lossen. U betaalt uitsluitend maandelijks achteraf de kredietvergoeding (rente).

Aflossing en tarieven

Ook bij het Doorlopend Hypotheek Krediet kunt u boetevrij extra aflossen. De renteberekening is hetzelfde als bij een gewoon Doorlopend Krediet. Wel gelden er andere tarieven. Deze zijn vanwege de hypothecaire dekking doorgaans lager dan de tarieven van een Doorlopend Krediet. Informeer hiernaar bij uw adviseur.

Geld opnemen

U hoeft natuurlijk niet het gehele bedrag in ťťn keer op te nemen. Het kan ook in gedeelten. Dan heeft u altijd een financiŽle reserve waarvan u naar eigen inzicht gebruik kunt maken. Opnemen kan op twee manieren:

  1. Op het maandoverzicht van uw krediet treft u een speciale antwoordcoupon aan. Als u deze invult en opstuurt naar de bank wordt het door u gevraagde bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt naar uw rekening (mits uw bestedingsruimte voldoende is). Het minimum opname- of overschrijvingsbedrag is € 100,-. U kunt deze coupon ook gebruiken om een verhoging van uw limiet aan te vragen. Daarvoor stuurt u 'm op naar uw tussenpersoon. Zijn adres vindt u ook op het maandoverzicht.
  2. Bij uw Doorlopend Hypotheek Krediet ontvangt u gratis een handige pinpas. Daarmee kunt u geld opnemen bij de geldautomaten van ABN AMRO. Ook hierbij geldt natuurlijk dat uw bestedingsruimte voldoende moet zijn.

Meer informatie over de pinpas

Maandoverzicht

Omdat het prettig is om op de hoogte zijn van de stand van zaken, ontvangt u elke maand een maandoverzicht. Hierop vindt u alle mutaties van de desbetreffende maand, betalingen, opnames, de berekende rente, de effectieve rente op jaarbasis, het bedrag dat u nog kunt opnemen en het bedrag dat u, los van de rente, nog schuldig bent. Ook vindt u op dit overzicht de theoretische looptijd. Dat is het aantal maanden dat u bij de dan geldende rentestand nog moet aflossen, als u tenminste niets meer opneemt of niets extra aflost en de rente ongewijzigd blijft. Het overeenkomstnummer van uw lening is overigens ook een bankrekeningnummer waarop u (extra) betalingen kunt overmaken.

Afbouw en beŽindiging

Er is in principe geen leeftijd waarop het krediet beŽindigd dient te zijn. Vanaf uw zestigste jaar wordt de limiet afgebouwd naar maximaal 75% van de executiewaarde van de woning. terug naar boven

 

Pinpas            

terug naar boven
Bij uw Doorlopend (Hypotheek) Krediet ontvangt u gratis een handige InterBank Card. Daarmee kunt u geld opnemen bij de geldautomaten van ABN-AMRO, GWK en Change Express. Natuurlijk onder voorwaarde dat uw bestedingsruimte voldoende is.

Opnamebedragen

Het minimale opnamebedrag dat u uit de geldautomaat kunt opnemen is € 100,- per keer. Per dag kunt u maximaal € 1.500,- opnemen. De opnamekosten zijn € 1,13 per keer.

Pincode nodig

Om uw pas te kunnen gebruiken heeft u een pincode nodig. De pincode dient u apart aan te vragen met het formulier dat u bij het pasje heeft gekregen. Indien u dit formulier niet meer heeft, kunt u een brief, voorzien van uw contractnummer, geboortedatum, handtekening en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar InterBank, Afdeling Klantenservice, Postbus 12565, 1100 AN Amsterdam.

Verzekeren

Voor € 4,08 per jaar kunt u de pinpas verzekeren tegen verlies en diefstal. De geldopnames, de kosten daarvan en de eventuele verzekeringspremie komen ten laste van uw krediet.                            terug naar boven 

 

Time Out Kaart               

  terug naar boven
 "even een financiŽle adempauze"

De ene maand is de andere niet, ook financieel gezien. Op momenten dat het minder goed uitkomt is het plezierig als je bijvoorbeeld de betaling van je maandbedrag een maand kunt opschuiven. InterBank biedt daarvoor een bijzondere service. Handig in dure tijden zoals rondom de feestdagen of in vakantieperiodes.

Als persoonlijke service ontvangen cliŽnten van de bank (met een Doorlopend Krediet met een maandtermijn van 2% van de limiet, zonder betalingsachterstand) tweemaal per jaar een kaart voor een Time Out. Met de Time Out Kaart kan de termijnbetaling van het Doorlopend Krediet een maand worden opgeschoven! Uiteraard betaalt u in deze maand wel rente en wordt uw theoretische looptijd verlengd.

De Time Out kaart is bedoeld voor de trouwe, altijd op tijd betalende cliŽnten van InterBank. Maximaal twee keer per jaar kunt u een Time Out Kaart gebruiken. Elke Time Out Kaart is een half jaar geldig. Op de kaart staat de uiterste geldigheidsdatum, de voorwaarden en hoe u de kaart moet gebruiken.               terug naar boven