Uw financieringslasten goed verzekerd


BetaalGarantie

Uw maandtermijn wordt vergoed bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid

Onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van u of uw partner (door ziekte of ongeval) kunnen grote financiŽle gevolgen hebben. Met BetaalGarantie verzekert u zich tegen deze risico's, voor een lage premie per maand. Hierdoor blijft u altijd in staat de maandelijkse termijnbedragen voor uw lening te voldoen. BetaalGarantie zorgt ervoor dat uw aflossingsverplichtingen geen last worden; een hele zorg minder.

Voor wie bedoeld?

BetaalGarantie kunt u afsluiten als u:

terug naar boven

Kenmerken

terug naar boven

Keuzemogelijkheden

Afhankelijk van uw eigen voorkeur kunt u de volgende keuzes maken.

 1. Geen eigen risico.
  Er wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd vanaf de eerste dag van de gebeurtenis als u langer dan 30 dagen aaneengesloten arbeidsongeschikt of werkloos bent.
 2. Eigen risico 30 dagen.
  Er wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd vanaf de 31ste dag na de gebeurtenis als u langer dan 60 dagen aaneengesloten arbeidsongeschikt of werkloos bent.
 3. Eťn of twee contractanten.
  BetaalGarantie kunt u naar keuze voor ťťn of voor twee contractanten afsluiten. Indien de verzekering voor beide contractanten wordt afgesloten dienen de verzekerde maandbedragen aan elkaar gelijk te zijn.

terug naar boven

Uitkering

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vindt plaats:

Uitkering in het kader van onvrijwillige werkloosheid vindt plaats gedurende maximaal 12 maanden per gebeurtenis. Gedurende de looptijd kan meerdere malen aanspraak worden gemaakt op de werkloosheidsdekking.

terug naar boven

Premiehoogte

De maandelijkse premie van BetaalGarantie is een percentage van het verzekerde maandbedrag. De premiekosten per verzekerde bedragen 5% van het verzekerde maandbedrag met een eigen risico van 30 dagen of 7% van het verzekerde maandbedrag zonder eigen risico. Het verzekerde maandbedrag kan nooit meer zijn dan het werkelijk te betalen termijnbedrag.
Rekenvoorbeelden
Heeft u een Doorlopend Krediet met een limiet van € 10.000,- en is uw termijnbedrag € 200,- en kiest u voor een verzekerd maandbedrag van € 200,- dan betaalt u met eigen risico van 30 dagen € 10,- per maand en zonder eigen risico € 14,- per maand.

terug naar boven

Betaling

De premie van BetaalGarantie wordt via automatische incasso door TWG geÔnd. Deze incasso staat los van de betaling van de termijnbedragen van uw lening aan de bank. U bent geen verdere premiebetaling verschuldigd als u voortijdig uw lening geheel inlost. U moet dit echter wel zelf schriftelijk doorgeven aan TWG.

terug naar boven

Procedure

Hieronder wordt voor een aantal situaties aangegeven hoe u het best kunt handelen, voor een zo snel mogelijke afhandeling en uitkering.

 1. U bent langer dan 30 of 60 dagen arbeidsongeschikt of raakt onvrijwillig werkloos.
  U neemt zo spoedig mogelijk, maar binnen 3 weken na de gebeurtenis, contact op met TWG en maakt melding van de gebeurtenis. U ontvangt dan van AWG een formulier waarmee u een verzoek tot uitkering kunt indienen.
 2. U wijzigt of beŽindigt uw lening.
  Als u uw bestaande lening bij de bank wijzigt, wordt de polis van uw BetaalGarantie beŽindigd. Op uw verzoek maken wij voor uw nieuwe lening een nieuwe polis op.
 3. BeŽindiging of oversluiting van uw krediet.
  Als u uw lening beŽindigt of bij een andere financieringsmaatschappij oversluit, dan kunt u niet langer gebruik maken van uw BetaalGarantie. U dient in dat geval TWG schriftelijk te informeren over de beŽindiging van uw financiering bij de bank. De polis wordt dan beŽindigd.

terug naar boven

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden kunt u hier downloaden.  

terug naar boven