De test


Ja
Nee


1. Heeft u een pensioenregeling?


2. Wilt u eerder stoppen met werken?


3. Bent u begonnen met werken vr uw 25ste?


4. Bent u in het verleden van werkgever veranderd?


5. Heeft u partner een pensioenregeling?


6. Heeft u ooit tijdelijk in het buitenland gewerkt of bent u ooit tijdelijk
gestopt met werken?


7. Bent u ooit gescheiden?


8. Heeft u een auto van de zaak en/of variabele inkomensbestanddelen?Wat betekenen uw antwoorden voor uw pensioen?1. Heeft u een pensioenregeling?

Ja
De meeste mensen met een pensioenregeling weten niet hoeveel pensioen zij gaan ontvangen.
Weet u of uw pensioen voldoende zal zijn om na uw pensioen niet al te veel onder uw huidige
inkomensniveau te zakken? En kunt u vertellen hoeveel nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd
als
u zou komen te overlijden?

Nee
Uw pensioen vanaf 65 jaar is uitsluitend AOW.
Op dit moment bedraagt de AOW ongeveer 15.000 per jaar voor gehuwden. Maar als u en uw
partner niet even oud zijn n geboren na 1950 en slechts n van u ouder is dan 65, dan is de
AOW maar de helft van dat bedrag.

Uw weduwe-/weduwnaarspensioen is misschien wel helemaal niets.
Als u komt te overlijden en uw partner is geboren na 1950, heeft hij/zij alleen maar recht op een
ANW-uitkering als er kinderen zijn onder de 18 jaar. Op deze uitkering wordt bovendien gekort
als uw partner een eigen inkomen heeft. (ANW staat voor Algemene Nabestaanden Wet).


2. Wilt u eerder stoppen met werken?

Ja
Wat denkt u dat u hiervoor nodig heeft? Een vuistregel: voor elk jaar dat u eerder wilt stoppen
moet u een nettojaarsalaris hebben gespaard. Als u tijdig begint met sparen is veel mogelijk.

Nee
Weet u dat zeker? Als u jonger bent dan uw partner, wilt u te zijner tijd wellicht kunnen stoppen
wanneer uw partner met pensioen gaat. Dan stopt u dus eerder.


3. Bent u begonnen met werken vr uw 25ste?

Ja
Als u tot uw 65ste werkt en op uw 25ste bent gaan deelnemen in een pensioenregeling, kunt u 40
pensioenjaren opbouwen. Voor de meeste pensioenregelingen heeft u 40 jaar nodig om 70%
pensioen op te bouwen. Weet u hoe dit bij u zit?

Nee
U gaat waarschijnlijk minder dan 40 dienstjaren bereiken. Uw pensioen zal daarom lager dan
70% zijn.


4. Bent u in het verleden van werkgever veranderd?

Ja
De kans is groot dat u pensioenbreuk heeft. Ook wanneer u bij alle werkgevers heeft kunnen
deelnemen in een pensioenregeling.

Nee
Pensioenbreuk zult u niet hebben, maar weet u zeker dat u voldoende pensioen opbouwt? Niet
alle pensioenregelingen zijn even goed. Weet u of u in een goede pensioenregeling zit?


5. Heeft uw partner een pensioenregeling?

Ja
In een pensioenregeling wordt altijd rekening gehouden met het feit dat u ook AOW zal gaan
ontvangen. Omdat dit zowel bij uw pensioenregeling als bij de pensioenregeling van uw partner
gebeurt, wordt er te weinig pensioen opgebouwd.

Nee
Heeft hij/zij wel een eigen inkomen? Als uw partner met pensioen gaat, valt dit inkomen weg,
terwijl er geen pensioen voor in de plaats komt.


6. Heeft u ooit tijdelijk in het buitenland gewerkt of bent u ooit tijdelijk gestopt met werken?

Ja
Dit kan nadelige consequenties hebben voor de opbouw van uw pensioen, maar ook voor de
AOW. Waarschijnlijk zal u op de AOW gekort gaan worden.

Nee
n.v.t.


7. Bent u ooit gescheiden?

Ja
De kans is groot dat zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen aanzienlijk
lager uitvallen. Op basis van wettelijke bepalingen kan iemand die is gescheiden verplicht
worden om een deel van het pensioen af te staan aan de ex-echtgeno(o)t(e).

Nee
n.v.t.


8. Heeft u een auto van de zaak en/of variabele inkomensbestanddelen?

Ja
Meestal houdt een pensioenregeling geen rekening met extra's zoals een lease-auto en variabele
beloning. Na uw pensionering vallen deze extra's weg zonder dat hier extra pensioen tegenover
staat.

Nee
n.v.t..